Global Posture System, Mi.To. Sinthesis tretman, Tcare

MedTouch je u saradnji sa kompanijom Chinesport iz Italije, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ organizovao kliničku edukaciju i praktičnu obuku za Mi.To. Sinthesis tretman.

Tokom dvodnevne edukacije održane 12. i 13. aprila predstavljeni su novi koncepti i pristup tretmanu muskuloskeletnih poremećaja:

  • Procjena i terapija posture kroz koncept Global Posture System(GPS)
  • Mi. To. Sinthesis tretman– korištenje terapijskog multisegmentnog kreveta (Respiratorni trening i konstruktivni odmor, Тrening za posturalnu svjesnost, Spinalne mobilizacije, Ciljano pozicioniranje za miofascijalnu relaksaciju i istezanje mišića, Stabilizacija i jačanje mišića kičmenog stuba)

Тerapijske mogućnosti prenosa kapacitativno – rezistivne energije (radiofrekvencija), uz demonstraciju celularnog regeneratora Tcare.

Drugi dan edukacije, 9 fizioterapeuta i 2 ljekara Zavoda prošli su obuku za korišćenje terapijskog multisegmentnog kreveta. Takođe, polaznicu su edukovani za korištenje  celularnog regeneratora T-care koji se koristi u liječenju trauma i mišićno – koštane patologije a veoma je koristan u sportskoj medicini.


Predavač i instruktor na ovoj kliničkoj edukaciji bio je dr Stef Harley,  koji je 1998. godine završio Master iz rehabilitacionih nauka i fizioterapije na Free univerzitetu u Briselu.

MedTouch je generalni zastupnik renomirane kompanije Chinesport iz Italije.